שינויי מערכת שכבת י'-י"ב
31.10 - יום ו
כיתה יא 3 מתבקשת להגיע לשיעור 2
כיתה י3 אינם צריכים להגיע לבית הספר
כיתה י2 לא ילמדו תנך בשיעור 3 עקב העדרות אביחי
כיתה י7 תלמד שעתיים ראשונות עם אודה יואל ( במקום עם גורל דורון)
כיתה י1 - שיעור מס.4 עם גורל דורון מתבטל


בחינות בגרות מועד חורף
להלן תאריכי הבחינות:

ספרות 8.1.15
אנגלית 12.1.15
לשון א לשון ב 15.1.15
תנ"ך 19.1.15
מתמטיקה 22.1.15
אזרחות 26.1.15
הסטוריה א + ב 29.1.15

תלמידים המעוניינים להיבחן , שלא במסגרת כיתתית יודיעו בדחיפות למיכלרישום לבחינות מועד חורף
תלמידים שמתכוונים להיבחן במועד חורף ,שלא במסגרת כיתתית, או בפעם השנייה או שלא נבחנו, מתבקשים להגיע למזכירות להירשם בהקדם.


מבחן בתנך יב1 רונית
חומר למבחן בתנך יום ג' 4.11
סיפורי ראשית האנושות: פרקים א , ב ,ג ,ד ,
ו' פס' 5-22 , יא פס' 1-9

סיפורי האבות: יא פס' 26-32
יב, טז, יח ,
כב פס' -1-19
כה פס' 19-34
כז, כט,
ל' 25-26
לב 22-32

להביא תנ"ך מלא ללא פירוש
בהצלחה


לכיתות -יא1, יא6
המבחן בלשון שיתקיים בשבוע הבא יכלול בתחביר גם את נושא הלוואי. הודעה מאלונה.


רשימת ספרי לימוד
לחצו כאן לצפייה ברשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ה.