שינויי מערכת שכבת י'-י"ב
תלמידי יב - דיסק מופע סיום
תלמידים שהשתתפו במופע הסיום , יכולים לקבל את דיסק המופע - ממזכירות ביה"ס


ציוני בגרות
ניתן לראות את ציוני הבחינה באנגלית ובמתמטיקה בתלמידע


תעודות
לתלמיד שכתוב לו בתעודה "חייב עבודה" מאחריותו לוודא קבלת העבודה מהמורה