שינויי מערכת שכבת י'-י"ב
08.02 - יום ב
לכל תלמידי התיכון: שכבת י + יא + יב נא לעקוב אחר השינויים במערכת השעות כפי שמעודכנת באתר בית הספר תחת הלשונית מערכת שעות

תלמידי י 3 5 שלומדים חנ"ג עם עופר – שיעור 6 בחלון.
י5 – נא להגיע לשיעור 3, ילמדו עם ארנה .
תלמידי יא 1 5 שלומדים חנ"ג עם עופר – שיעור 8 בחלון.
תלמידי יא 2 3 שלומדים חנ"ג עם עופר – שיעור 7 בחלון.
יא3 - התלמידים שלומדים היסטוריה עם איציק - נא להגיע לשיעור 3.
תלמידי יא 7 שלומדים חנ"ג עם עופר – משתחררים בסוף שיעור 7.
תלמידי יב 4 6 7 שלומדים חנ"ג עם עופר – שיעור 5 בחלון.


הנחיות משרד החינוך לנבחנים בבחינות הבגרות
הנחיות משרד החינוך לנבחנים בבחינות הבגרות:
חובה על התלמיד/ה להגיע מצויד בת.ז./ דרכון. שימו לב רישיון נהיגה לא יתקבל כתעודה מזהה.
הכניסה לכיתות הבחינה מחייבת בנוכחות התלמידים 30 דקות לפני שעת תחילת הבחינה.
התלמיד/ה יכבו את מכשיר הטלפון הנייד שברשותם ויוציאו אותם מחזקתם. את המכשירים יש להכניס לתיקים ולהעביר את התיקים לקידמת הכיתה.
הכניסה לבחינה בתלבושת ביהס בלבד!
אנו מאחלים הצלחה רבה לתלמידים הנבחנים.


אבחונים ללשכת גיוס
תלמידים בעלי אבחונים הזקוקים לאבחון ללשכת גיוס יפנו ליועצת מבעוד מועד. לא יישלחו פקסים ללשכת גיוס ביום הצו.


נוער מתנדב
לחצו כאן להורדת דף הדרכה לתלמיד – אתר "נוער מתנדב".