שינויי מערכת שכבת י'-י"ב
26.05 - יום ג
לתלמידי שכבת י : השכבה תתכנס בשני סבבים באודיטוריום , לתדרוך לקראת היציאה לטיול השנתי.
הנוכחות בתדרוך היא חובה!!!
בשיעור 1: תלמידי י' 3, י' 4, י' 5 עם המורים המלמדים בשיעור זה.
בשיעור 2: תלמידי י' 1, י' 2, י' 6, י' 7 עם המורים המלמדים בשיעור זה.
כל התלמידים מתבקשים להביא את החוזרים לטיול - חתומים ע"י ההורים והתלמידים. (2 חתימות)
תלמידי י1 2 6 שלומדים עם ליאת - נא להגיע לשיעור 2 לאודיטוריום
יא2 - בשעות 8-12:00 יערך מבחן מתכונת מועד ב בתעשייה וניהול.
תלמידים אשר לא נגשים למועד ב' בת"ען יתחילו את יום הלימודים בשיעור חמישי עפ"י המערכת . נוכחות חובה על כולם
יא3 - שיעורים 5 + 4 תלמד היסטוריה עם המורים אבי ואביטל בחדרים : 2121 2123.
יא4 - שיעורים 1+2+3 ילמדו לשון עם מתת
לתלמידי י"א3, י"א4, י"ב1 - ביום רביעי 27.5.15 – משעה 9:00 עד 12:00 (יום לפני הבגרות בתנ"ך) המורה לתנ"ך רונית , תעמוד לרשותכם לצורך תרגול ומענה לשאלותיכם.
ב ה צ ל ח ה


בחינות בגרות
הרישום לבחינות הבגרות מועד קיץ הסתיים


קובץ הנחיות לקראת הבגרות בלשון / השלמה למיזם
לחצו לצפייה.


קובץ הנחיות לקראת הבגרות בלשון / שאלון ב'
לחצו לצפייה.


לוח בחינות מגן ובגרות
לחצו כאן לצפייה בלוח בחינות מגן ובגרות קיץ תשע"ה.
בהצלחה!


תנ''ך - בחינת מתכונת ובגרות
לכיתות יא3, יא4, יא5, יב1, יב2
עליכם לדעת לבחינת המתכונת והבגרות את האירועים והתאריכים הבאים:
1. התפלגות הממלכה המאוחדת לממלכת ישראל וממלכת יהודה -928 לפנה"ס.
2. גלות ממלכת ישראל - 722 לפנה"ס.
3. מסע סנחריב 701 לפנה"ס
4. הרפורמה של יאשייהו 622 לפנה"ס
5. גלות יהוייכין -597 לפנהס.
6. חורבן בית המקדש וגלות יהודה -586 לפנה"ס
7. הצהרת כורש -538 לפנה"ס